Den SR Fernsehen war bei ons op Besuch fir eng Doku iwert den Leederwon an d'Huifbedrijden ze dréinen.

De ganzen Reportage kënnt Dir Iech an hirer Mediathek ukucken:

https://www.sr-mediathek.de/index.php?seite=7&id=60803&t=SR-Mediathek